Twój koszyk jest pusty.

Powrót

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr.103 (159) – wersja książkowa

Cena netto
58,33 zł
Cena brutto
63,00 zł
Liczba sztuk
1
Autorzy
praca zbiorowa
Spis treści
Pobierz

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, realizując jeden ze statutowych celów Stowarzyszenia, zajmuje się od 1977 r. wydawaniem Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości. Zeszyty te służą ogólnemu rozwojowi teorii rachunkowości, poprzez wzrastającą liczbę publikacji samodzielnych pracowników nauki. Stanowią również środek wzajemnej wymiany informacji kadry naukowo-dydaktycznej o tendencjach i rozwoju różnych obszarów badawczych w dziedzinie rachunkowości zarówno w kraju, jak i zagranicą. W zeszytach znajdziecie Państwo informacje m.in. o:

  • współpracy z zagranicą – artykuły polskich autorów i przekłady publikacji obcojęzycznych,
  • życiu studenckich kół naukowych – ciekawe referaty studentów, wygłaszane na konferencjach kół naukowych,
  • historii rachunkowości – sylwetki wybitnych krajowych i zagranicznych znawców z dziedziny rachunkowości,
  • zawiadomienia o ważnych konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu rachunkowości.

W każdym roku ukazują się także dwa „Zeszyty specjalne”, które zawierają tezy referatów i materiały, przygotowane na corocznie organizowany Zjazd Katedr Rachunkowości, oraz jedną monografię poświęconą określonej tematyce.
Nad wysokim poziomem merytorycznym opracowań, publikowanych w „ZTR”, czuwa Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem prof. UŁ dr hab. Anny Szychty.

Podobne