Tw贸j koszyk jest pusty.

Klauzula informacyjna

Biuro Zarz膮du G艂贸wnego Stowarzyszenia Ksi臋gowych w Polsce jako administrator danych osobowych informuje, 偶e Pa艅stwa dane osobowe niezb臋dne do realizacji zam贸wie艅 za po艣rednictwem sklepu internetowego znajduj膮cego si臋 pod domen膮: sklep.skwp.pl聽 przetwarzane b臋d膮 zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO).

W zwi膮zku z tre艣ci膮 art. 13 rozporz膮dzenia RODO informujemy, 偶e:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Zarz膮du G艂贸wnego Stowarzyszenia Ksi臋gowych w Polsce (dalej: ZG SKwP), ul. G贸rno艣l膮ska 5 00-443 Warszawa, e-mail: sekretariat@skwp.pl. W ZG SKwP powo艂ano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.Z Inspektorem Ochrony Danych mo偶na kontaktowa膰 si臋 we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi膮zanych z przetwarzaniem danych.
  2. Podane przez Pani膮/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji zam贸wienia (umowy) lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak te偶 w celu wykonania obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze, zw艂aszcza z zakresu podatk贸w, rachunkowo艣ci, czy archiwizacji danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Odbiorc膮 Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 osoby upowa偶nione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowi膮zk贸w s艂u偶bowych oraz podmioty, kt贸rym Administrator zleca wykonywanie czynno艣ci, z kt贸rymi wi膮偶e konieczno艣膰 przetwarzania danych (podmioty przetwarzaj膮ce).
  4. Pani/Pana dane b臋d膮 przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przechowywane w celu realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci ustawy o rachunkowo艣ci oraz Ordynacji podatkowej przez okres 5 lat licz膮c od ko艅ca danego roku rozliczeniowego; w celu dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z przepisami og贸lnymi, w szczeg贸lno艣ci z Kodeksem cywilnym 鈥 przez 3 lata od dnia zako艅czenia obowi膮zywania terminu umowy.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, 偶e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zam贸wienia, a konsekwencj膮 ich niepodania b臋dzie brak mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, nie b臋d膮 poddawane profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego.