Twój koszyk jest pusty.

Powrót

Rachunkowość – podstawy. Zbiór zadań [2023]

Cena netto
80,95 zł
Cena brutto
85,00 zł
Liczba sztuk
1
Autorzy
Józef Pfaff
Rok wydania
2023
Stan prawny
1 września 2023 r.
Liczba stron
158
ISBN
978-83-7228-569-0
Spis treści
Pobierz

Książka polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Niniejszy zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Rachunkowość – podstawy. Jego treść została w pełni skorelowana z podręcznikiem oraz jest zgodna z programem nauczania modułu I „Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej”, w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej SKwP.

Zbiór zadań został podzielony na siedem rozdziałów zawierających zadania, pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności w następujących obszarach tematycznych: klasyfikacja aktywów i pasywów, sporządzanie uproszczonego bilansu, operacje gospodarcze i ich udokumentowanie, wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych, ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy, ustalanie wyniku finansowego oraz sporządzanie sprawozdania finansowego dla jednostek mikro i małych.

Przykłady praktyczne bazują na podstawowych operacjach gospodarczych oraz sprawozdawczości mikro i małych przedsiębiorstw, co ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału w pierwszej fazie poznawania systemu rachunkowości.

Publikacja zawiera zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, z podziałem na:

  • zadania z pełnym rozwiązaniem,
  • zadania do samodzielnego rozwiązania, w tym pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

W zbiorze zadań duży nacisk położono na udokumentowanie operacji gospodarczych, stąd w większości zadań odwołano się do dowodów księgowych, będących podstawą zapisów w księgach rachunkowych. W tym celu w końcowej części publikacji zamieszczono wykaz dowodów księgowych wraz z ich symbolami. Ponadto w załącznikach do książki zawarto, do wykorzystania w procesie dydaktycznym, wykaz kont księgi głównej dla celów szkoleniowych, wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat przewidzianych ustawą o rachunkowości dla mikro i małych jednostek.

Inne publikacje tego autora

Podobne