Twój koszyk jest pusty.

Powrót

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Cena netto
84,76 zł
Cena brutto
89,00 zł
Liczba sztuk
1
Autorzy
Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Natalia Krzyżanowska
Rok wydania
2015
Liczba stron
186
ISBN
978-83-63251-12-3

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce.

Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej.

Podobne