Strona głównaimg-PEŁNA OFERTA-imgRachunkowość - podstawy NOWOŚĆ!

Rachunkowość - podstawy NOWOŚĆ!


62,86 PLN
netto
66,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Rachunkowość - podstawy <font color=red><b><i> NOWOŚĆ! </i></b></font>

 

Książka polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego.

 

Autor: Józef Pfaff

Rok wydania: 2021

Stan prawny: 30 czerwca 2021

Liczba stron: 250

 

Podręcznik Rachunkowość – podstawy zapoznaje Czytelników z podstawami rachunkowości, ideą i logiką systemu rachunkowości, najważniejszymi jej pojęciami, zasadami i regułami. Przedstawione w nim podstawy teoretyczne systemu rachunkowości zostały wzbogacone o rozwiązania praktyczne.

 

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do osób, które podejmują naukę na kursie I-go stopnia certyfikacji zawodu księgowego w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej SKwP i obejmuje zakres materiału zgodny z programem nauczania modułu I „Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej”. Uwzględniając program tego modułu, treść podręcznika została podzielona na dziesięć rozdziałów ujmujących kolejno: organizację działalności gospodarczej, istotę rachunkowości jako systemu informacyjnego, charakterystykę i klasyfikację aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, operacje gospodarcze, dowody księgowe, wycenę, udokumentowanie i ewidencję podstawowych operacji gospodarczych, ewidencję operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy, ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego oraz zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W książce znajdują się liczne przykłady, rysunki, tabele schematy oraz wzory podstawowych dowodów księgowych. Przykłady ewidencyjne przedstawiają typowe księgowania operacji gospodarczych z wykorzystaniem wartości i schematów „teowych” kont księgowych. W zakresie sprawozdawczości posłużono się uproszczonymi wzorami bilansu oraz rachunku zysków i strat przewidzianymi dla mikro i małych jednostek.

 

Układ i zawartość merytoryczna podręcznika umożliwiają Czytelnikom również samodzielne jego studiowanie i opanowanie materiału, w tym przygotowanie się do egzaminu uzyskania kwalifikacji Wspomaganie obsługi procesów księgowych w ramach ZSK. Z publikacji mogą korzystać także studenci uczelni kształcących na kierunkach ekonomicznych, gdyż zawarty w niej zakres materiału pokrywa się z programem nauczania podstaw rachunkowości.

 

 

ISBN: 978-83-7228-527-0


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin