Strona głównaimgWyprzedażimgInwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe, wyd. II poprzednia cena 58 zł, obecna 5 zł

Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe, wyd. II poprzednia cena 58 zł, obecna 5 zł


4,76 PLN
netto
5,00 PLN
brutto
Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe, wyd. II<font color=red><b> poprzednia cena <s>58</s> zł, obecna 5 zł</b></font>

Autor: Monika Iwaniec

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 190

 

Obecnie firmy decydują się na lokowanie wolnych środków pieniężnych w inwestycje niefinansowe, szczególnie w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Wiele podmiotów wypracowuje nadwyżki środków pieniężnych, które mogą być inwestowane, dlatego składniki tych aktywów nabierają obecnie szczególnego znaczenia. 

 

Wybór modelu wyceny inwestycji niefinansowych może być jednym z istotniejszych instrumentów polityki bilansowej, w tym także kształtowania zysków bilansowych, które mogą istotnie wpłynąć na wartość kapitałów własnych oraz poprawę wskaźników finansowych, m.in. wskaźnika rentowności czy zadłużenia. 

 

Dlatego wraz ze wzrostem zainteresowania tego rodzaju inwestycjami warto przyjrzeć się, w jaki sposób nieruchomości inwestycyjne są ujmowane i wyceniane w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Książka jest adresowana do uczestników obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, księgowych, a także do słuchaczy różnych kursów i szkoleń tematycznych. Przeznaczona jest również dla analityków finansowych oraz doradców podatkowych.

 

SPIS TREŚCI

 

ISBN: 978-83-7228-414-3


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin