Strona głównaimg-PEŁNA OFERTA-imgAktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego NOWOŚĆ!

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego NOWOŚĆ!


76,19 PLN
netto
80,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego <font color=red><b><i> NOWOŚĆ! </i></b></font>

Autorzy: Władysław Fałowski, Radosław Ignatowski

Rok wydania: 2021

Stan prawny: 15 kwietnia 2021

Liczba stron: 234

 

WYDANIE III - zmienione i uzupełnione.

 

Książka stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy na temat zmian w krajowych regulacjach rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Część I opracowania ma charakter przewodnika po zmianach w polskich regulacjach rachunkowości (PPR), szczególnie ustawie o rachunkowości, najważniejszych przepisach wykonawczych i Krajowych Standardach Rachunkowości. Służy ona omówieniu przesłanek, zakresu, treści i skutków tych zmian, przede wszystkim dla sporządzających sprawozdania finansowe, biegłych rewidentów je badających oraz potencjalnych użytkowników. W części II zostały zaprezentowane zmiany w MSSF oraz nowe standardy międzynarodowe, które w różnym stopniu dotykają lub będą dotykać podmioty stosujące MSSF jako podstawę sprawozdawczości finansowej.

 

Opracowanie przygotowano głównie na potrzeby obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, choć z pewnością będzie ono przydatne również dla księgowych, dyrektorów finansowych, kandydatów na biegłych rewidentów, studentów i wszystkich pasjonatów rachunkowości.

 

ISBN: 978-83-7228-525-6


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin