Twój koszyk jest pusty.

Powrót

Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości

Cena netto
33,33 zł
Cena brutto
35,00 zł
Liczba sztuk
1
Rok wydania
2019
Liczba stron
116
ISBN
978-83-7228-485-3

Książka polecana na II stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Publikacja zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne pomocne w przygotowaniu się do egzaminu kończącego kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości. Kurs ten jest prowadzony w ramach czterostopniowej ścieżki certyfikacji zawodu księgowego opracowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Przedstawione w książce zadania dotyczą:

  • rachunkowości finansowej (Wyceny, ewidencji oraz inwentaryzacji: aktywów trwałych, środków pieniężnych i rozrachunków obrotu materiałowo-towarowego, kapitałów własnych, aktywów finansowych, rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych),
  • rachunku kosztów,
  • sprawozdawczości finansowej oraz podziału wyniku finansowego.

Ogromną zaletą tej publikacji jest zaprezentowanie całościowych rozwiązań zadań, co pozwala na samodzielną naukę i sprawdzenie swoich umiejętności. Wszystkie zagadnienia zostały omówione zgodnie ze stanem prawnym na 1 września 2018 r.

Autorami zbioru zadań są wykładowcy, egzaminatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnej Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Niniejsza publikacja jest adresowana zarówno do słuchaczy kursów II stopnia certyfikacji zawodu księgowego, jak i wszystkich osób, które chcą aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

Podobne