Twój koszyk jest pusty.

Powrót

Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu główny księgowy

Cena netto
36,19 zł
Cena brutto
38,00 zł
Liczba sztuk
1
Rok wydania
2020
ISBN
978-83-7228-495-2

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Publikacja zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne pomocne w przygotowaniu się do egzaminu kończącego kurs dla kandydatów na głównego księgowego. Kurs ten jest prowadzony w ramach czterostopniowej ścieżki certyfikacji zawodu księgowego opracowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Przedstawione w książce zadania dotyczą:

  • rachunkowości finansowej, w tym wyceny początkowej i na dzień bilansowy, z uwzględnieniem utraty wartości, a także różnic (trwałych i przejściowych) między wyceną bilansową i podatkową (ustalanie odroczonego podatku dochodowego) oraz ewidencji tych zdarzeń w księgach rachunkowych i ujmowania w sprawozdaniu finansowym zagadnień dotyczących: aktywów trwałych działalności operacyjnej, leasingu, kontraktów długoterminowych, aktywów i zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej, kapitałów własnych, zobowiązań, rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokresowych,
  • rachunku kosztów,
  • sprawozdawczości finansowej.

Ogromną zaletą tej publikacji jest zaprezentowanie całościowych rozwiązań zadań, co pozwala na samodzielną naukę i sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności. Wszystkie zagadnienia zostały omówione zgodnie ze stanem prawnym na 1 stycznia 2020 r.

Autorami zbioru zadań są wykładowcy, egzaminatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnej Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Niniejsza publikacja jest adresowana zarówno do słuchaczy kursów III stopnia certyfikacji zawodu księgowego, jak i wszystkich osób, które chcą aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

Podobne