Twój koszyk jest pusty.

Powrót

Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2022 r.

Cena netto
93,33 zł
Cena brutto
98,00 zł
Liczba sztuk
1
Autorzy
Ewa Hrebin, Anna Koleśnik
Rok wydania
2022
Stan prawny
1 lipca 2022 r.
Liczba stron
136
ISBN
978-83-63251-36-9

Przedstawiamy kolejne wydanie książki poświęconej zamknięciu roku obrotowego i rozliczeniom podatkowym spółdzielni mieszkaniowych.

Uwzględniliśmy w niej najnowszy stan prawny, orzecznictwo sądowe, wyjaśnienia i interpretacje, które będą pomocne w prawidłowym sporządzeniu sprawozdania finansowego i ustaleniu dochodu podatkowego za 2022 rok.

Specyficzne cechy działalności spółdzielni mieszkaniowych, na którą składają się dwa odrębnie rozliczane obszary – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości własnych i stanowiących mienie członków oraz działalność pozostała, w tym gospodarcza – powodują, że ich sprawozdania finansowe różnią się od sporządzanych np. przez spółdzielnie pracy czy spółki prawa handlowego.

W książce położono akcent na szczególne cechy sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych, odrębne od innych jednostek. Prawidłowe sporządzenie przez nie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczenie się z podatku wymagają jednak znajomości ogólnych zasad (np. wyceny zapasów, należności, zobowiązań, sporządzania części opisowej sprawozdania finansowego) czy poradzenia sobie z problemami wynikającymi ze sporządzania sprawozdania w formie elektronicznej. Zostały one omówione w naszej publikacji Zamknięcie roku 2022, komplementarnej do niniejszej książki, którą polecamy Państwa uwadze.

Podobne