Strona głównaimgO Wydawnictwie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) jest największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. SKwP od 60 lat w ramach działalności wydawniczej angażuje się w upowszechnianie wiedzy w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych w zawodzie księgowego i finansisty. Łączny nakład publikacji Wydawnictwa w latach 2013–2019 wyniósł blisko 300 000 egz., co świadczy o wysokiej jakości monografii i o dużym zapotrzebowaniu na te publikacje.

 

Stowarzyszenie publikuje książki z zakresu rachunkowości, analizy finansowej, finansów, rewizji finansowej, prawa gospodarczego, prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych, które znajdują się na liście lektur obowiązkowych w wielu uczelniach. Działalnością naukową SKwP kieruje Rada Naukowa, składająca się z przedstawicieli nauki rachunkowości w wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Informacje na temat składu i działalności Rady znajdują się na stronie: https://skwp.pl/rada-naukowa/.

 

Wydawnictwo SKwP upowszechnia międzynarodowe przepisy z zakresu rachunkowości. Nakładem Wydawnictwa SKwP zostały przetłumaczone MSSF, które według Google Scholar były najczęściej cytowaną publikacją SKwP.

 

Ważnym obszarem działalności wydawniczej SKwP jest publikowanie reprintów najwybitniejszych dzieł polskiej rachunkowości, wśród których dotychczas ukazały się:

  • Paweł Ciompa, Zarys ekonometrii i teoria buchalterii z 1910 r., wydany w 2017 r. (wstęp - prof. dr hab. Sławomir Sojak, prof. UMK w Toruniu),
  • Juliusz Au, Nauka Rachunkowości dla potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej z 1889 r., wydany w 2018 r., (naukowa edycja tekstu – dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ),
  • Teofil Seifert: Polskie bilansoznawstwo z 1930 r,. wydany w 2019 r. (wstęp - dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE we Wrocławiu).

 

 


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin