Tw贸j koszyk jest pusty.

Klauzula informacyjna - newsletter

Biuro Zarz膮du G艂贸wnego Stowarzyszenia Ksi臋gowych w Polsce jako administrator danych osobowych informuje, 偶e Pa艅stwa dane osobowe niezb臋dne do zapisu na newsletter sklepu internetowego wydawnictwa znajduj膮cego si臋 pod domen膮: sklep.skwp.pl聽 przetwarzane b臋d膮 zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO).

W zwi膮zku z tre艣ci膮 art. 13 rozporz膮dzenia RODO informujemy, 偶e:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Zarz膮du G艂贸wnego Stowarzyszenia Ksi臋gowych w Polsce (dalej: ZG SKwP), ul. G贸rno艣l膮ska 5 00-443 Warszawa, e-mail: sekretariat@skwp.pl. WZG SKwP powo艂ano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.Z Inspektorem Ochrony Danych mo偶na kontaktowa膰 si臋 we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi膮zanych z przetwarzaniem danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu zapisu na newsletter w tym w celu wysy艂ki informacji o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa膰 si臋 b臋dzie na podstawie wyra偶onej przez Pani膮/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporz膮dzeniem).
 4. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane do czasu cofni臋cia przez Pani膮/Pana zgody.
 5. Odbiorc膮 Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 osoby upowa偶nione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowi膮zk贸w s艂u偶bowych oraz podmioty, kt贸rym Administrator zleca wykonywanie czynno艣ci, z kt贸rymi wi膮偶e konieczno艣膰 przetwarzania danych (podmioty przetwarzaj膮ce).
 6. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguje Pani/Panu prawo dost臋pu do tre艣ci danych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 8. W przypadku uznania, 偶e przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporz膮dzenia ma Pani/Pan prawo wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zapisu na newsletter, a konsekwencj膮 ich niepodania b臋dzie brak mo偶liwo艣ci informowania Pani/Pana o promocjach i aktualnej ofercie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, nie b臋d膮 poddawane profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego.