Strona głównaimg-PEŁNA OFERTA-imgRachunkowośćimgZeszyty Teoretyczne Rachunkowości - wersja książkowa

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości - wersja książkowa


58,33 PLN
netto
63,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości - <b> wersja książkowa </b>

Przed zakupem Zeszytów prosimy o kontakt w sprawie dostępności poszczególnych numerów. Adres kontaktowy: sklep@skwp.pl 

Autor: praca zbiorowa


Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, realizując jeden ze statutowych celów Stowarzyszenia, zajmuje się od 1977 r. wydawaniem Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości. Zeszyty te służą ogólnemu rozwojowi teorii rachunkowości, poprzez wzrastającą liczbę publikacji samodzielnych pracowników nauki. Stanowią również środek wzajemnej wymiany informacji kadry naukowo-dydaktycznej o tendencjach i rozwoju różnych obszarów badawczych w dziedzinie rachunkowości zarówno w kraju, jak i zagranicą. W zeszytach znajdziecie Państwo informacje m.in. o:

  • współpracy z zagranicą - artykuły polskich autorów i przekłady publikacji obcojęzycznych,
  • życiu studenckich kół naukowych – ciekawe referaty studentów, wygłaszane na konferencjach kół naukowych,
  • historii rachunkowości – sylwetki wybitnych krajowych i zagranicznych znawców z dziedziny rachunkowości,
  • zawiadomienia o ważnych konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu rachunkowości.

W każdym roku ukazują się także dwa „Zeszyty specjalne”, które zawierają tezy referatów i materiały, przygotowane na corocznie organizowany Zjazd Katedr Rachunkowości, oraz jedną monografię poświęconą określonej tematyce.
Nad wysokim poziomem merytorycznym opracowań, publikowanych w „ZTR”, czuwa Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem prof. UŁ dr hab. Anny Szychty.

ISSN: 1641-4381


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin