Strona głównaimg-PEŁNA OFERTA-imgZbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości

Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości


33,33 PLN
netto
35,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości

 

Książka polecana na II stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

 

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 116

 

Publikacja zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne pomocne w przygotowaniu się do egzaminu kończącego kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości. Kurs ten jest prowadzony w ramach czterostopniowej ścieżki certyfikacji zawodu księgowego opracowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Przedstawione w książce zadania dotyczą:

- rachunkowości finansowej (Wyceny, ewidencji oraz inwentaryzacji: aktywów trwałych, środków pieniężnych i rozrachunków obrotu materiałowo-towarowego, kapitałów własnych, aktywów finansowych, rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych),

- rachunku kosztów,

- sprawozdawczości finansowej oraz podziału wyniku finansowego.

 

Ogromną zaletą tej publikacji jest zaprezentowanie całościowych rozwiązań zadań, co pozwala na samodzielną naukę i sprawdzenie swoich umiejętności. Wszystkie zagadnienia zostały omówione zgodnie ze stanem prawnym na 1 września 2018 r.

Autorami zbioru zadań są wykładowcy, egzaminatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnej Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Niniejsza publikacja jest adresowana zarówno do słuchaczy kursów II stopnia certyfikacji zawodu księgowego, jak i wszystkich osób, które chcą aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

ISBN: 978-83-7228-485-3


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin