Strona głównaimg-PEŁNA OFERTA-imgZbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu główny księgowy

Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu główny księgowy


36,19 PLN
netto
38,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu główny księgowy

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.

 

Rok wydania: 2020

 

Publikacja zawiera przykładowe zadania egzaminacyjne pomocne w przygotowaniu się do egzaminu kończącego kurs dla kandydatów na głównego księgowego. Kurs ten jest prowadzony w ramach czterostopniowej ścieżki certyfikacji zawodu księgowego opracowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Przedstawione w książce zadania dotyczą:

- rachunkowości finansowej, w tym wyceny początkowej i na dzień bilansowy, z uwzględnieniem utraty wartości, a także różnic (trwałych i przejściowych) między wyceną bilansową i podatkową (ustalanie odroczonego podatku dochodowego) oraz ewidencji tych zdarzeń w księgach rachunkowych i ujmowania w sprawozdaniu finansowym zagadnień dotyczących: aktywów trwałych działalności operacyjnej, leasingu, kontraktów długoterminowych, aktywów i zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej, kapitałów własnych, zobowiązań, rezerw na zobowiązania i rozliczeń międzyokresowych,

- rachunku kosztów,

- sprawozdawczości finansowej.

 

Ogromną zaletą tej publikacji jest zaprezentowanie całościowych rozwiązań zadań, co pozwala na samodzielną naukę i sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności. Wszystkie zagadnienia zostały omówione zgodnie ze stanem prawnym na 1 stycznia 2020 r.

 

Autorami zbioru zadań są wykładowcy, egzaminatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnej Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Niniejsza publikacja jest adresowana zarówno do słuchaczy kursów III stopnia certyfikacji zawodu księgowego, jak i wszystkich osób, które chcą aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

ISBN: 978-83-7228-495-2


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin