Strona głównaimg-PEŁNA OFERTA-imgRoczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2020 r.

Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2020 r.


65,71 PLN
netto
69,00 PLN
brutto
Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia podatkowe spółdzielni mieszkaniowej za 2020 r.

Autorki: Ewa Hrebin, Anna Koleśnik

Rok wydania: 2020

Stan prawny: 30.11.2020 r.

Liczba stron: 122

 

W książce omówiono zagadnienia zamknięcia roku i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych za 2020 rok.

Ze względu na specyficzne cechy działalności spółdzielni, na którą składają się dwa odrębnie rozliczane obszary – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości własnych i stanowiących mienie członków spółdzielni oraz działalność pozostała (w tym gospodarcza – ich sprawozdania finansowe różnią się od sporządzanych np. przez spółdzielnie pracy czy spółki prawa handlowego).

Odmienny jest też sposób ustalania dochodu podatkowego. Spółdzielnia mieszkaniowa oblicza dwa, a niekiedy nawet trzy niezależne od siebie dochody: z eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych (wolny od CIT przy spełnieniu ustawowych warunków) oraz z pozostałej działalności i ew. z zysków kapitałowych (podlegające opodatkowaniu).

Z uwagi na specyfikę działalności spółdzielni mieszkaniowych pojawia się też wiele wątpliwości związanych z rozliczaniem VAT – stosowaniem zwolnień od opodatkowania i właściwych stawek podatku, korzystaniem z prawa do odliczenia.

Problemom tym poświęcona jest niniejsza publikacja. Uzupełnia ją wybór najnowszych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśniających konkretne problemy podatkowe spółdzielni.

W książce położono akcent na szczególne cechy sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych spółdzielni mieszkaniowych, odrębne od innych jednostek. Prawidłowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczenie się z podatku wymaga jednak znajomości ogólnych zasad, przedstawionych w publikacji Zamknięcie roku 2020, komplementarnej do niniejszej książki.

ISBN: 978-83-63251-30-7


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin