Strona głównaimg-PEŁNA OFERTA-imgRachunkowość - podstawy. Zbiór zadań poprzednia cena 47 zł , obecna 15,75 zł

Rachunkowość - podstawy. Zbiór zadań poprzednia cena 47 zł , obecna 15,75 zł


15,00 PLN
netto
15,75 PLN
brutto
Rachunkowość - podstawy. Zbiór zadań <font color=red><b> poprzednia cena <s>47 zł</s> , obecna 15,75 zł</b></font>

Książka polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego.

 

Autor: Józef Pfaff

Rok wydania: 2020

Stan prawny: 30 czerwca 2020

Liczba stron: 144

 

Niniejszy zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Rachunkowość – podstawy. Jego treść została w pełni skorelowana z podręcznikiem oraz jest zgodna z programem nauczania modułu I „Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej”, w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej SKwP.

 

Zbiór zadań został podzielony na siedem rozdziałów zawierających zadania, pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności w następujących obszarach tematycznych: klasyfikacja aktywów i pasywów, sporządzanie uproszczonego bilansu, wpływ operacji gospodarczych na bilans, ewidencja typowych operacji bilansowych oraz operacji wynikowych, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego.

 

Przykłady praktyczne bazują na typowych operacjach gospodarczych oraz sprawozdawczości małych przedsiębiorstw, co ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału w pierwszej fazie poznawania systemu rachunkowości.

Publikacja zawiera zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, z podziałem na:

∙ zadania z pełnym rozwiązaniem,

∙ zadania do samodzielnego rozwiązania,

∙ ćwiczenia.

 

W zbiorze zadań duży nacisk położono na udokumentowanie operacji gospodarczych, stąd w większości zadań odwołano się do dowodów księgowych, będących podstawą zapisów w księgach rachunkowych. W tym celu w końcowej części publikacji zamieszczono wykaz dowodów księgowych wraz z ich symbolami. Ponadto w załącznikach do książki zawarto, do wykorzystania w procesie dydaktycznym, wykaz kont stosowanych w zadaniach, wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat przewidzianych ustawą o rachunkowości dla małych jednostek.

 

ISBN: 978-83-7228-504-1


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin