Strona głównaimg-PEŁNA OFERTA-imgRachunkowość - podstawy

Rachunkowość - podstawy


52,38 PLN
netto
55,00 PLN
brutto
Rachunkowość - podstawy

Książka polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego.

 

Autor: Józef Pfaff

Rok wydania: 2020

Stan prawny: 30 czerwca 2020

Liczba stron: 212

 

Podręcznik Rachunkowość – podstawy zapoznaje Czytelników z podstawami rachunkowości. Ideą i logiką systemu rachunkowości, najważniejszymi jej pojęciami, zasadami i regułami. Przedstawione w nim podstawy teoretyczne systemu rachunkowości zostały wzbogacone o rozwiązania praktyczne.

 

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do osób, które podejmują naukę na kursie I-go stopnia certyfikacji zawodu księgowego w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej SKwP i obejmuje zakres materiału zgodny z programem nauczania modułu I „Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej”. Uwzględniając program tego modułu, treść podręcznika została podzielona na dziesięć rozdziałów ujmujących kolejno: organizację działalności gospodarczej; istotę, przedmiot, metody i zasady rachunkowości; charakterystykę i klasyfikację aktywów i pasywów przedsiębiorstwa; operacje gospodarcze; konta księgowe; ewidencję typowych operacji bilansowych oraz operacji wynikowych; ustalanie wyniku finansowego; ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego; organizację prac księgowych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

 

W książce znajdują się liczne przykłady, rysunki, tabele oraz schematy. Przykłady ewidencyjne przedstawiają typowe księgowania operacji gospodarczych z wykorzystaniem wartości i schematów „teowych” kont księgowych. W zakresie sprawozdawczości posłużono się uproszczonymi wzorami bilansu oraz rachunku zysków i strat przewidzianymi dla małych jednostek.

 

Układ i zawartość merytoryczna podręcznika umożliwiają Czytelnikom również samodzielne jego studiowanie i opanowanie materiału. Z publikacji mogą korzystać także studenci uczelni kształcących na kierunkach ekonomicznych, gdyż zawarty w niej zakres materiału pokrywa się z programem nauczania podstaw rachunkowości.

 

ISBN: 978-83-7228-503-4


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin